Pilgram

Stavitel ― poutník ― srdce Evropy.
To všechno skýtá jméno Pilgram.
A to všechno nabízí náš spolek.

Místo setkání

Na začátku byla obnova. Přesněji náročná oprava brněnského chrámu sv. Jakuba, která k sobě přivedla partu šikovných lidí – katolických i nekatolických, „kostelových“ i „nekostelových“. Čím víc poznávali tuto národní kulturní památku a gotickou perlu Moravy, tím silněji si uvědomovali, co všechno může nabídnout, když se naplno otevře lidem. Myslíme i na ty, kterým tento chrám tradičně sloužil. Brněnský Jakub je totiž významným místem paměti historického Brna, kde se mluvívalo převážně německy. Chceme přispět ke smíření a hledat nové cesty prostřednictvím setkávání a diskuze.

Most

Brněnský Jakub má přesah do celé střední Evropy. Společným jmenovatelem je Anton Pilgram. Tento pozdně gotický stavitel, kameník a architekt původem z moravské metropole zanechal stopy v celém srdci Evropy. Jeho vrcholným dílem se stala kamenická výzdoba slavného vídeňského Stephansdomu. Navíc mistrovo příjmení odpovídá jeho životnímu osudu. Pilgram, to je jedna z nápodob latinského slova pelegrinus – poutník. Putoval z místa na místo a přinášel duchovní a kulturní rozkvět. To je také smyslem našeho spolku.

Hudba

S partnery z celé střední Evropy vytváříme vzdělávací a obecně prospěšné projekty s důrazem na hudbu, k čemuž nenásilnou a přirozenou formou přidáváme i rozměr víry. Centrem naší činnosti je brněnský kostel sv. Jakuba Staršího, který leží na turisticky atraktivní svatojakubské poutní cestě. Díky obnově vzácných varhan se z něj stane významné hudební středisko otevřené všem hledajícím duchovní posilu. Chcete se připojit k našemu putování? Podpořte nás svou spoluprací, vzájemnou inspirací a finanční investicí, která se násobně zhodnotí v rozvoji Brna, Moravy a celé střední Evropy.

Chcete se připojit
k našemu putování?

Podpořte nás svou spoluprací, vzájemnou inspirací a finanční investicí, která se násobně zhodnotí v rozvoji Brna, Moravy a celé střední Evropy.

Jakubská 11
602 00 Brno
info@pilgram.cz
IČO: 17589738